مدل محصول PFI-100 PFI-200 PFI-300 PFI-500
مینیمم وزن 50 کیلوگرم 50 کیلوگرم 100 کیلوگرم 100 کیلوگرم
ماکزیمم وزن 100 کیلوگرم 200 کیلوگرم 300 کیلوگرم 500 کیلوگرم
ماکزیمم ارتفاع 10 متر 30 متر 10 متر 30 متر
ماکزیمم جریان قابل تحمل 2 * 16 آمپر 2 * 16 آمپر 2 * 16 آمپر 2 * 16 آمپر
درجه حفاظتی  IP 54  IP 54  IP 54  IP 54
حد دمای مجاز قابل تحمل   15- الی 60+ درجه سانتی گراد   15- الی 60+ درجه سانتی گراد   15- الی 60+ درجه سانتی گراد   15- الی 60+ درجه سانتی گراد
کاتالوگ دریافت کاتالوگ دریافت کاتالوگ دریافت کاتالوگ دریافت کاتالوگ