مدل محصول PSI-20 PSI-30 PDI-35 PDI-50
مینیمم وزن 4 کیلوگرم 4 کیلوگرم 8 کیلوگرم 8 کیلوگرم
ماکزیمم وزن 20 کیلوگرم 30 کیلوگرم 35 کیلوگرم 50 کیلوگرم
ماکزیمم ارتفاع 15 متر 15 متر 10 متر 10 متر
ماکزیمم جریان قابل تحمل  16 آمپر  16 آمپر  16 آمپر  16 آمپر
درجه حفاظتی  IP 54  IP 54  IP 54  IP 54
حد دمای مجاز قابل تحمل   15- الی 60+ درجه سانتی گراد  15- الی 60+ درجه سانتی گراد  15- الی 60+ درجه سانتی گراد  15- الی 60+ درجه سانتی گراد
کاتالوگ دریافت کاتالوگ دریافت کاتالوگ دریافت کاتالوگ دریافت کاتالوگ