همکار محترم ضمن سپاس جهت ارائه درخواست نمایندگی , خواهشمند است نسبت به تکمیل  تمامی فیلدها به طور کامل اقدام نمایید.

بالابر های روشنایی

*لطفا اطلاعات را به صورت فارسی وارد کنید .

 

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه / شرکت

آدرس دقیق فروشگاه/ شرکت

موبایل

تلفن ثابت

ایمیل

نوع مالکیت
مالکیت قطعیاجاره

درخواست نمایندگی جهت

پیغام